เครื่องครัวหลัก,หม้อก๋วยเตี๋ยวปลอดสารตะกั่ว

หม้อก๋วยเตี๋ยวปลอดสารตะกั่ว
หม้อก๋วยเตี๋ยวไร้สารตะกั่ว
หม้อสแตนเลส
หม้ออลูมิเนียม
กระทะ
Non-Stick Cockware

 

 

หม้อก๋วยเตี๋ยว26ซม.2ช่องโค้ง
หม้อก๋วยเตี๋ยวสเตนเลส
หม้อก๋วยเตี๋ยวปลอดสารตะกั่ว
หม้อก๋วยเตี๋ยวตราหัวม้าลาย

รหัสสินค้า KPON-0001
CLICKรายละเอียดสินค้า

หม้อก๋วยเตี๋ยวปลอดสารตะกั่วขนาด35ซม.
(14นิ้ว) 1ช่อง
หม้อก๋วยเตี๋ยวสเตนเลส
หม้อต้มไก่สแตนเลส

รหัสสินค้า KPON14-1
CLICKรายละเอียดสินค้า

หม้อก๋วยเตี๋ยวปลอดสารตะกั่วขนาด35ซม.
(14นิ้ว)2ช่อง
หม้อก๋วยเตี๋ยวสเตนเลส2ช่อง
หม้อต้มไก่-เป็ดสแตนเลส

รหัสสินค้า KPON14-2
CLICKรายละเอียดสินค้า

หม้อก๋วยเตี๋ยวปลอดสารตะกั่วขนาด35ซม.
(14นิ้ว)3ช่อง
หม้อก๋วยเตี๋ยวสเตนเลส3ช่อง
หม้อต้มไก่-เป็ดสแตนเลส

รหัสสินค้าKPON14-3
CLICKรายละเอียดสินค้า

หม้อก๋วยเตี๋ยวปลอดสารตะกั่วขนาด40ซม.
(16นิ้ว)1ช่อง
หม้อก๋วยเตี๋ยวสเตนเลส1ช่อง
หม้อต้มไก่-เป็ดสแตนเลส

รหัสสินค้าKPON16-1
CLICKรายละเอียดสินค้า

หม้อก๋วยเตี๋ยวปลอดสารตะกั่วขนาด40ซม.
(16นิ้ว) 2ช่อง
หม้อก๋วยเตี๋ยวสเตนเลส2ช่อง
หม้อต้มไก่-เป็ดสแตนเลส

รหัสสินค้าKPON16-2
CLICKรายละเอียดสินค้า


หม้อก๋วยเตี๋ยวปลอดสารตะกั่วขนาด40ซม.
(16นิ้ว)2ช่องโค้ง
หม้อก๋วยเตี๋ยวสเตนเลส2ช่อง
หม้อต้มไก่-เป็ดสแตนเลส

รหัสสินค้าKPON16-2S
CLICKรายละเอียดสินค้า

หม้อก๋วยเตี๋ยวปลอดสารตะกั่วขนาด40ซม.
(16นิ้ว) 3 ช่อง
หม้อก๋วยเตี๋ยวสเตนเลส3ช่อง
หม้อต้มไก่-เป็ดสแตนเลส

รหัสสินค้าKPON16-3
CLICKรายละเอียดสินค้า

หม้อก๋วยเตี๋ยวปลอดสารตะกั่วขนาด45ซม.
(18นิ้ว)1ช่อง
หม้อก๋วยเตี๋ยวสเตนเลส
หม้อต้มไก่สแตนเลส

รหัสสินค้าKPON18-1
CLICKรายละเอียดสินค้า

หม้อก๋วยเตี๋ยวปลอดสารตะกั่วขนาด45ซม.
(18นิ้ว) 2 ช่อง
หม้อก๋วยเตี๋ยวสเตนเลส2ช่อง
หม้อต้มไก่-เป็ดสแตนเลส

รหัสสินค้าKPON18-2
CLICKรายละเอียดสินค้า

หม้อก๋วยเตี๋ยวปลอดสารตะกั่วขนาด45ซม.
(18นิ้ว)2ช่องโค้ง
หม้อก๋วยเตี๋ยวสเตนเลส2ช่องโค้ง
หม้อต้มไก่-เป็ดสแตนเลส

รหัสสินค้าKPON18-2S
CLICKรายละเอียดสินค้า

 

หม้อก๋วยเตี๋ยวปลอดสารตะกั่วขนาด45ซม.
(18นิ้ว) 3 ช่อง
หม้อก๋วยเตี๋ยวสเตนเลส3ช่อง
หม้อต้มไก่-เป็ดสแตนเลส

รหัสสินค้าKPON18-3
CLICKรายละเอียดสินค้า

หม้อก๋วยเตี๋ยวปลอดสารตะกั่วขนาด50ซม.
(20นิ้ว)1ช่อง
หม้อก๋วยเตี๋ยวสเตนเลส
หม้อต้มไก่สแตนเลส

รหัสสินค้าKPON20-1
CLICK รายละเอียดสินค้า

หม้อก๋วยเตี๋ยวปลอดสารตะกั่วขนาด50ซม.
(20นิ้ว) 2 ช่อง
หม้อก๋วยเตี๋ยวสเตนเลส2ช่อง
หม้อต้มไก่-เป็ดสแตนเลส

รหัสสินค้าKPON20-2
CLICK รายละเอียดสินค้า

หม้อก๋วยเตี๋ยวปลอดสารตะกั่วขนาด50ซม.
(20นิ้ว) 2 ช่องโค้ง
หม้อก๋วยเตี๋ยวสเตนเลส2ช่อง
หม้อต้มไก่-เป็ดสแตนเลส

รหัสสินค้าKPON20-2S
CLICKรายละเอียดสินค้า

หม้อก๋วยเตี๋ยวปลอดสารตะกั่วขนาด50ซม.
(20นิ้ว) 3 ช่อง
หม้อก๋วยเตี๋ยวสเตนเลส3ช่อง
หม้อต้มไก่-เป็ดสแตนเลส

รหัสสินค้าKPON20-3
CLICKรายละเอียดสินค้า

+++สินค้าสามารถจัดส่งได้ทั่วประเทศ+++

   

PYHOUSEWARE.COM PYHOUSEWARESHOP.COM

ขอใบเสนอราคาิสินค้าที่ได้ email: pyhouseware@hotmail.com
มีข้อสงสัยเกี่ยวกับตัวสินค้าสอบถามได้ทาง
โทรศัพท์ 054-417884, 086-1911766 fax 054-424099

หรือทาง
email:pyhouseware@hotmail.comสะดวกที่สุด
เวลาทำงาน 9.00-17.00 น.จันทร์-เสาร์
หน้าร้าน : วิธีการชำระเงิืน : ติดต่อเรา
+++ลูกค้าสามารถชำระเงินผ่านระบบ Paypalไ้ด้แล้วนะครับ+++
เพียงแจ้งยอดพร้อม emailลูกค้า ใ้ห้กับทางห้าง
ทางห้างจะส่งใบเรียกเก็บไปทาง email