เครื่องมือแพทย์สแตนเลส,สุขภัณฑ์ผู้ป่วยในบ้าน,กระโถนคนป่วย

กระโถนคนป่วยสแตนเลส
กระโถนปัสสาวะคนป่วย
กระบอกฉี่สเตนเลสแบบตั้ง
กระโถนฉี่ปัสสาวะสแตนเลส
แบบนอน

โถฉี่คนป่วยชายหญิง
กระโถนคนป่วยพลาสติก
สุขภัณฑ์ผู้ป่วย
กระบอกฉี่คนป่วยพลาสติก
กระบอกปัสสาวะคอมฟอร์ด
กระบอกสวนทวานสเตนเลส
ภาชนะดีทอกซ์สเตนเลส
ตู้กล่องจดหมายสแตนเลส
กล่องเครื่องมือแพทย์
แก้วตวงยาสเตนเลส
เหยือกตวงมีสเกล
ตู้ยาสเตนเลส
วอล์คเกอร์สเตนเลส
Walker Stainless

LINE:Pyhouseware2

 

กระโถนคนป่วยเด็ก สเตนเลส
หม้อนอนสแตนเลสเด็ก

สินค้าสั่งพิเศษ*

รหัสสินค้า HOP-M040
รายละเอียดสินค้า CLICK

กระโถนคนป่วยผู้ใหญ่สเตนเลส
หม้อนอนสแตนเลสผู้่ใหญ่

รหัสสินค้า HOP-M023
รายละเอียดสินค้า CLICK

 

กระโถนคนป่วยแบบนอนสเตนเลส
หม้อนอนกระดูกสแตนเลส

รหัสสินค้า HOP-M037
รายละเอียดสินค้่า CLICK

กระโถนผู้ป่วยพลาสติกอย่างหนา
หม้อนอนกระดูกพลาสติก

รหัสสินค้า HOP-PL-001
รายละเีอียดสินค้า CLICK

กระบอกฉี่คนป่วยสแตนเลส
กระโถนฉี่สเตนเลสแบบตั้ง
กระโถนปัสสาวะชาย

รหัสสินค้า HOP-M035

รายละเอียดสินค้า CLICK


 

กระบอกฉี่คนป่วยสแตนเลส
กระโถนฉี่สเตนเลสแบบนอน
กระโถนปัสสาวะชาย

รหัสสินค้า HOP-M051
CLICKรายละเอียดสินค้า

กระบอกฉี่ผู้ป่วยหญิงสแตนเลส
กระโถนฉี่คนป่วยหญิงสเตนเลส
กระโถนปัสสาวะผู้หญิง,ปัสสาวะผู้ชาย

รหัสสินค้า HOP-M052
CLICKรายละเอียดสินค้า

กระโถนปัสสาวะผู้ป่วยพลาสติกอย่างหนา
กระบอกปัสสาวะพลาสติก
คอมฟอร์ดปัสสาวะ
กระโถนฉี่พลาสติก

รหัสสินค้า HOP-PL-002
รายละเีอียดสินค้า CLICK

โวมิทโบว พร้อมฝาสแตนเลส

รหัสสินค้า HOP-M055
รายละเอียดสินค้า CLICK

กระบอกสวนสแตนเลส
กระบอกสวนในโรงพยาบาล
เหยือกสวนก้นทวานสแตนเลส
อุปกรณ์ดีทอกซ์

รหัสสินค้า HOP-M024

รายละเอียดสินค้า CLICK

   

PYHOUSEWARE.COM PYHOUSEWARESHOP.COM


email:pyhouseware@gmail.com
line id:pyhw2

LINE:Pyhouseware2