ชั้นคว่ำจานสเตนเลส

ชั้นวางของสเตนเลส
ชั้นวางสเตนเลสติดผนัง
ชั้นคว่ำจานสเตนเลส
ตะกร้าโชว์ของสเตนเลส
ชั้นวางของKnock-Down
โต๊ะสเตนเลส
เก้าอี้สเตนเลส
เตียงนอนสเตนเลส
เครื่องใช้สเตนเลส
กรงสัตว์เลี้ยงสเตนเลส
ราวแขวนผ้าสเตนเลส
ราวตากผ้าสแตนเลส
ซิงค์อ่างล้างจานสเตนเลส
ปิ้งย่างสเตนเลส
ตู้สเตนเลส
ชิ้งช้าสเตนเลส

 

 

ชั้นวางสเตนเลส
อเนกประสงค์
ตะกร้าใส่จาน ชนิดเรียบ
ขนาด 30*40*11.5 ซม.

รหัสสินค้า FST-711-2
รายละเอียดสินค้า CLICK

ชั้นวางสเตนเลส
อเนกประสงค์
ตะกร้าลวดใส่จาน ชนิดมีช่องใส่จาน
ขนาด 30*40*8.5 ซม.

รหัสสินค้า FST-712-1
รายละเอียดสินค้า CLICK

ชั้นวางสเตนเลส
อเนกประสงค์
ตะกร้าใส่จาน ชนิดมีช่องจาน
ขนาด 30*40*11.5 ซม.

รหัสสินค้า FST-712-2
รายละเอียดสินค้า CLICK

ชั้นวางสเตนเลส
อเนกประสงค์
ชั้นวางจาน-ถ้วย แบบขาพับได้
ขนาด 60*34*50 ซม.

รหัสสินค้า FST-727
รายละเิอียดสินค้า CLICK

ชั้นวางสเตนเลส
อเนกประสงค์
ที่พักจาน
ขนาด 28.5*20 ซม.

รหัสสินค้า FST-728
รายละเอียดสินค้า CLICK

ชั้นวางสเตนเลส
อเนกประสงค์
ชั้นวางโทรศัพท์
ขนาด 34*34*92.5 ซม.

รหัสสินค้า FST-732
รายละเอียดสินค้า CLICK

ชั้นวางสเตนเลส
อเนกประสงค์
ชั้นเครื่องครัว 3 ชั้นลวด
ขนาด 60*40*70.5 ซม.

รหัสสินค้า FST-733-3
รายละเอียดสินค้า CLICK

ชั้นวางสเตนเลส
อเนกประสงค์
ชั้นเครื่องครัว 4 ชั้นลวด
ขนาด 60*40*97.5 ซม.

รหัสสินค้า FST-733-4
รายละเอียดสินค้า CLICK

ชั้นวางสเตนเลส
อเนกประสงค์
ชั้นเครื่องครัว 3 ชั้นขอบท่อ
ขนาด 60*40*70.5 ซม.

รหัสสินค้า FST-734-3
รายละเอียดสินค้า CLICK

ชั้นวางสเตนเลส
อเนกประสงค์
ชั้นเครื่องครัว 4 ชั้นขอบท่อ
ขนาด 60*40*97.5 ซม.

รหัสสินค้า FST-734-4
รายละเอียดสินค้า CLICK

ชั้นวางสเตนเลส
อเนกประสงค์
ชั้นเครื่องครัว 3 ชั้นลวด หลังโค้ง
ขนาด 60*40*82 ซม.

รหัสสินค้า FST-735-3
รายละเอียดสินค้า CLICK

ชั้นวางสเตนเลส
อเนกประสงค์
ชั้นเครื่องครัว 41 ชั้นลวด หลังโค้ง
ขนาด 60*40*108.5 ซม.

รหัสสินค้า FST-735-4
รายละเอียดสินค้า CLICK

ชั้นวางสเตนเลส
อเนกประสงค์
ชั้นเครื่องครัว 4 ชั้นขอบท่อ หลังโค้ง
ขนาด 60*40*82 ซม.

รหัสสินค้า FST-736-3
รายละเอียดสินค้า CLICK

ชั้นวางสเตนเลส
อเนกประสงค์
ชั้นเครื่องครัว 4 ชั้นขอบท่อ หลังโค้ง
ขนาด 60*40*108.5 ซม.

รหัสสินค้า FST-736-4
รายละเอียดสินค้า CLICK

ชั้นวางสเตนเลส
อเนกประสงค์
ชั้นเครื่องครัว 3 ชั้นลวด ข้างโค้ง
ขนาด 60*40*91.5 ซม.

รหัสสินค้า FST-737-3
รายละเอียดสินค้า CLICK

ชั้นวางสเตนเลส
อเนกประสงค์
ชั้นเครื่องครัว 4 ชั้นลวด ข้างโค้ง
ขนาด 60*40*117 ซม.

รหัสสินค้่า FST-734-4
รายละเอียดสินค้า CLICK

ชั้นวางสเตนเลส
อเนกประสงค์
ชั้นเครื่องครัว 3 ชั้นขอบท่อ ข้างโค้ง
ขนาด 60*40*91.5 ซม.

รหัสสินค้า FST-738-3
รายละเอียดสินค้า CLICK

ชั้นวางสเตนเลส
อเนกประสงค์
ชั้นเครื่องครัว 4 ชั้นขอบท่อ ข้างโค้ง
ขนาด 60*40*117 ซม.

รหัสสินค้า FST-738-4
รายละเอียดสินค้า CLICK

ชั้นวางสเตนเลส
อเนกประสงค์
ชั้นเครื่องครัว 3 ชั้น
ขอบท่อข้างโค้ง ใหญ่พิเศษ
ขนาด 80*40*91.5 ซม.

รหัสสินค้า FST-739-3
รายละเอียดสินค้า CLICK

ชั้นวางสเตนเลส
อเนกประสงค์
ชั้นเครื่องครัว 3 ชั้น
ขอบท่อข้างโค้ง ใหญ่พิเศษ
ขนาด 80*40*117 ซม.

รหัสสินค้า FST-739-4
รายละเอียดสินค้า CLICK

ชั้นวางสเตนเลส
อเนกประสงค์
ชั้นเครื่องครัว 3 ชั้นลวด ข้างเว้า
ขนาด 60*40*79.5 ซม.

รหัสสินค้า FST-740-3
รายละเอียดสินค้า CLICK

ชั้นวางสเตนเลส
อเนกประสงค์
ชั้นเครื่องครัว 4 ชั้นลวด ข้างเว้า
ขนาด 60* 40*102.5 ซม.

รหัสสินค้า FST-740-4
รายละเอียดสินค้า CLICK

ชั้นวางสเตนเลส
อเนกประสงค์
ชั้นเครื่องครัว 4 ชั้นขอบท่อ ข้างเว้า
ขนาด 60*40*102.5 ซม.

รหัสสินค้า FST-741-4
รายละเอียดสินค้า CLICK

ชั้นวางสเตนเลส
อเนกประสงค์
ชั้นเครื่องครัว 4 ชั้นขอบท่อ ข้างเว้า
ใหญ่พิเศษ
ขนาด 80*40*102.5

รหัสสินค้่่า -742-4
รายละเอียดสินค้า CILCK

ชั้นวางสเตนเลส
อเนกประสงค์
ชั้นเครื่องครัว 4 ชั้น บนแผ่นเรียบ
ขนาด 41.5*61.5*97.5 ซม.

รหัสสินค้า FST-743
รายละเอียดสินค้า CLICK

+++จัดส่งสินค้าได้ทั่วประเทศ+++

   

PYHOUSEWARE.COM PYHOUSEWARESHOP.COM

ขอใบเสนอราคาิสินค้าที่ได้ email: pyhouseware@hotmail.com
มีข้อสงสัยเกี่ยวกับตัวสินค้าสอบถามได้ทาง
โทรศัพท์ 054-417884, 086-1911766 fax 054-424099

หรือทาง
email:pyhouseware@hotmail.com
เวลาทำงาน 9.00-17.00 น.
หน้าร้าน : วิธีการชำระเงิืน : ติดต่อเรา
+++ลูกค้าสามารถชำระเงินผ่านระบบ Paypalไ้ด้แล้วนะครับ+++
เพียงแจ้งยอดพร้อม emailลูกค้า ใ้ห้กับทางห้าง
ทางห้างจะส่งใบเรียกเก็บไปทาง email