ล้อวัดระยะทาง,ล้อวัดระยะทางด้วยดิจิตอล

กล้องระดับกำลังขยาย24เท่า
กล้องระดับกำลังขยาย28เท่า

กล้องระดับกำลังขยาย30เท่า
ไม้สต๊าฟ
กล้องวัดมุมอิเลคโืทรนิค
กล้องวัดมุมธรรมดา
กล้องวัดมุมและระยะทาง
วัดระยะด้วยแสงเลเซอร์
วัดระยะด้วยแสงอินฟราเรด
วางแนวระดับด้วยแสงเลเซอร์
เทปวัดระยะทาง
ล้อวัดระยะทาง
เครื่องหาพิกัดGPS
อุปกรณ์เสริมGPS
ทดสอบคอนกรีต
ทดสอบดิน
เครื่องชั่งน้ำหนัก
ตู้อบความร้อน
ปริซึม
พิน-โพลขาวแดง
เครื่องหาระดับ
ลูกดิ่งสำรวจทองเหลือง
ขาตั้งกล้องอลูมิเนียม
เข็มทิศ
กล้องส่องฉาก
เครื่องวัดระยะบนแผนที่
เครื่องวัดเนื้อที่และระยะบนแผนที่
เครื่องวัดความสูงของวัตถุ
ธงสี เทปสีสำรวจ

ล้อวัดระยะทาง,ล้อวัดระยะทางด้วยดิจิตอล
นำเข้าจากต่างประเทศ
พร้อมอุปกรณ์

รหัสสินค้า SUW-0005

รายละเอียดสินค้า CLICK
ติดต่อEmail:pyhouseware@hotmail.com
Tel.054-417884,086-1911766


ล้อวัดระยะทาง,ล้อวัดระยะทางด้วยดิจิตอล
นำเข้าจากต่างประเทศ
พร้อมอุปกรณ์

รหัสสินค้า SUW-0002

รายละเอียดสินค้า CLICK
ติดต่อEmail:pyhouseware@hotmail.com
Tel.054-417884,086-1911766

ล้อวัดระยะทาง,ล้อวัดระยะทางด้วยดิจิตอล
นำเข้าจากต่างประเทศ
พร้อมอุปกรณ์

รหัสสินค้า SUW-0003

รายละเอียดสินค้า CLICK
ติดต่อEmail:pyhouseware@hotmail.com
Tel.054-417884,086-1911766

ล้อวัดระยะทาง,ล้อวัดระยะทางด้วยดิจิตอล
นำเข้าจากต่างประเทศ
พร้อมอุปกรณ์

รหัสสินค้า SV-WM-TM06

รายละเอียดสินค้า CLICK
ติดต่อEmail:pyhouseware@hotmail.com
Tel.054-417884,086-1911766

ล้อวัดระยะทาง,ล้อวัดระยะทางด้วยดิจิตอล
นำเข้าจากต่างประเทศ
พร้อมอุปกรณ์

รหัสสินค้า SV-WM-TM12

รายละเอียดสินค้า CLICK
ติดต่อEmail:pyhouseware@hotmail.com
Tel.054-417884,086-1911766

ล้อวัดระยะทาง,ล้อวัดระยะทางด้วยดิจิตอล
นำเข้าจากต่างประเทศ
พร้อมอุปกรณ์

รหัสสินค้า SUW-0001

รายละเอียดสินค้า CLICK
ติดต่อEmail:pyhouseware@hotmail.com
Tel.054-417884,086-1911766

ล้อวัดระยะทาง,ล้อวัดระยะทางด้วยดิจิตอล
นำเข้าจากต่างประเทศ
พร้อมอุปกรณ์

รหัสสินค้า SUW-0007

รายละเอียดสินค้า CLICK
ติดต่อEmail:pyhouseware@hotmail.com
Tel.054-417884,086-1911766

ล้อวัดระยะทาง,ล้อวัดระยะทางด้วยดิจิตอล
นำเข้าจากต่างประเทศ
พร้อมอุปกรณ์

รหัสสินค้า SV-WM-CP

รายละเอียดสินค้า CLICK
ติดต่อEmail:pyhouseware@hotmail.com
Tel.054-417884,086-1911766

 

ล้อวัดระยะทาง,ล้อวัดระยะทางด้วยดิจิตอล
นำเข้าจากต่างประเทศ ยี่ห้อ WEUGH
พร้อมอุปกรณ์

รหัสสินค้า SV-WM-Digi Wheel

รายละเอียดสินค้า CLICK
ติดต่อEmail:pyhouseware@hotmail.com
Tel.054-417884,086-1911766

ล้อวัดระยะทาง,ล้อวัดระยะทางด้วยดิจิตอล
นำเข้าจากต่างประเทศ ยี่ห้อ Digiroller
พร้อมอุปกรณ์

รหัสสินค้า SV-WM-Pll01

รายละเอียดสินค้า CLICK
ติดต่อEmail:pyhouseware@hotmail.com
Tel.054-417884,086-1911766

+++จัดส่งสินค้าได้ทั่วประเทศ+++

   

PYHOUSEWARE.COM PYHOUSEWARESHOP.COM

ขอใบเสนอราคาิสินค้าที่ได้ email: pyhouseware@hotmail.com
มีข้อสงสัยเกี่ยวกับตัวสินค้าสอบถามได้ทาง
โทรศัพท์ 054-417884, 086-1911766 fax 054-424099

หรือทาง
email:pyhouseware@hotmail.com
เวลาทำงาน 9.00-17.00 น.
หน้าร้าน : วิธีการชำระเงิืน : ติดต่อเรา
+++ลูกค้าสามารถชำระเงินผ่านระบบ Paypalไ้ด้แล้วนะครับ+++
เพียงแจ้งยอดพร้อม emailลูกค้า ใ้ห้กับทางห้าง
ทางห้างจะส่งใบเรียกเก็บไปทาง email