เข็มทิศสำรวจ,เข็มทิศดิจิตอล

กล้องระดับกำลังขยาย24เท่า
กล้องระดับกำลังขยาย28เท่า

กล้องระดับกำลังขยาย30เท่า
ไม้สต๊าฟ
กล้องวัดมุมอิเลคโืทรนิค
กล้องวัดมุมธรรมดา
กล้องวัดมุมและระยะทาง
วัดระยะด้วยแสงเลเซอร์
วัดระยะด้วยแสงอินฟราเรด
วางแนวระดับด้วยแสงเลเซอร์
เทปวัดระยะทาง
ล้อวัดระยะทาง
เครื่องหาพิกัดGPS
อุปกรณ์เสริมGPS
ทดสอบคอนกรีต
ทดสอบดิน
เครื่องชั่งน้ำหนัก
ตู้อบความร้อน
ปริซึม
พิน-โพลขาวแดง
เครื่องหาระดับ
ลูกดิ่งสำรวจทองเหลือง
ขาตั้งกล้องอลูมิเนียม
เข็มทิศ
กล้องส่องฉาก
เครื่องวัดระยะบนแผนที่
เครื่องวัดเนื้อที่และระยะบนแผนที่
เครื่องวัดความสูงของวัตถุ
ธงสี เทปสีสำรวจ

เข็มทิศสำรวจ
นำเข้าจากต่างประเทศ
พร้อมอุปกรณ์

รหัสสินค้า SV-CP-9

รายละเอียดสินค้า CLICK

เข็มทิศสำรวจ,เครื่องหาความสูงของวัตถุ
นำเข้าจากต่างประเทศ
พร้อมอุปกรณ์

รหัสสินค้า SV-CP-D6

รายละเอียดสินค้า CLICK


เข็มทิศสำรวจ,เครื่องหาความสูงของวัตถุ
นำเข้าจากต่างประเทศ
พร้อมอุปกรณ์

รหัสสินค้า SV-CP-01

รายละเอียดสินค้า CLICK

เข็มทิศสำรวจ,เครื่องหาความสูงของวัตถุ
นำเข้าจากต่างประเทศ
พร้อมอุปกรณ์

รหัสสินค้า SV-CP-D8

รายละเอียดสินค้า CLICK

เข็มทิศสำรวจ,เครื่องหาความสูงของวัตถุ
นำเข้าจากต่างประเทศ
พร้อมอุปกรณ์

รหัสสินค้า SV-CP-A10

รายละเอียดสินค้า CLICK

เข็มทิศสำรวจ,เครื่องหาความสูงของวัตถุ
นำเข้าจากต่างประเทศ
พร้อมอุปกรณ์

รหัสสินค้า SV-CP-A20

รายละเอียดสินค้า CLICK

เข็มทิศสำรวจ ชนิดมือถือ
เข็มทิศSUUNTO รุ่น KB-14
ทำจากอลูมิเนียมกันเปียก
ใช้ขึ้นเสาโทรศัพท์มือถือ

รหัสสินค้า SV-CP-KB14

รายละเอียดสินค้า CLICK

เข็มทิศสำรวจ,เครื่องหาความสูงของวัตถุ
นำเข้าจากต่างประเทศ
พร้อมอุปกรณ์

รหัสสินค้า SV-CP-K20R-1

รายละเอียดสินค้า CLICK

เข็มทิศสำรวจ,เครื่องหาความสูงของวัตถุ
นำเข้าจากต่างประเทศ
พร้อมอุปกรณ์

รหัสสินค้า SV-CP-K20R

รายละเอียดสินค้า CLICK

เข็มทิศสำรวจ,เครื่องหาความสูงของวัตถุ
นำเข้าจากต่างประเทศ
พร้อมอุปกรณ์

รหัสสินค้า SV-CP-M20L

รายละเอียดสินค้า CLICK

เข็มทิศดิจิตอล

รหัสสินค้า SV-CP-V2

รายละเอียดสินค้า CLICK

+++จัดส่งสินค้าได้ทั่วประเทศ+++

PYHOUSEWARE.COM PYHOUSEWARESHOP.COM

ขอใบเสนอราคาิสินค้าที่ได้ email: pyhouseware@hotmail.com
มีข้อสงสัยเกี่ยวกับตัวสินค้าสอบถามได้ทาง
โทรศัพท์ 054-417884, 086-1911766 fax 054-424099

หรือทาง
email:pyhouseware@hotmail.com
เวลาทำงาน 9.00-17.00 น.
หน้าร้าน : วิธีการชำระเงิืน : ติดต่อเรา
+++ลูกค้าสามารถชำระเงินผ่านระบบ Paypalไ้ด้แล้วนะครับ+++
เพียงแจ้งยอดพร้อม emailลูกค้า ใ้ห้กับทางห้าง
ทางห้างจะส่งใบเรียกเก็บไปทาง email