แทงค์น้ำบนดินลายแกรนิต

แทงค์เก็บน้ำบนดิน
ถังเก็บน้ำบนดินลายแกรนิต ถังเก็บน้ำใต้ดิน
แทงค์น้ำไฟเบอร์กลาส
ถังบำบัดน้ำเสีย
ถังดักไขมัน
แทงค์เก็บน้ำสเตนเลส
ถังเก็บน้ำพลาสติก

 

แทงค์น้ำบนดินลายแกรนิต1000ลิตร
ถังน้ำลายแกรนิตขนาด1000ลิตร
แทงค์เก็บน้ำลายหิน

TGMB1000

รายละเอียดสินค้า CLICK

แทงค์น้ำบนดินลายแกรนิต1000ลิตร
ถังน้ำลายแกรนิตขนาด1000ลิตร
แทงค์เก็บน้ำลายดอกไม้

TGMF1000

รายละเอียดสินค้า CLICK

แทงค์น้ำบนดินลายแกรนิต1000ลิตร
ถังน้ำลายแกรนิตขนาด1000ลิตร
แทงค์เก็บน้ำลายหิน

TGMOCT1000

รายละเอียดสินค้า CLICK

แทงค์น้ำบนดินลายแกรนิต1200ลิตร
ถังน้ำลายแกรนิตขนาด1200ลิตร
แทงค์เก็บน้ำลายหิน

TGMOCT1200

รายละเอียดสินค้า CLICK

แทงค์น้ำบนดินลายแกรนิต1500ลิตร
ถังน้ำลายแกรนิตขนาด1500ลิตร
แทงค์เก็บน้ำลายหิน

TGMB1500

รายละเอียดสินค้า CLICK

แทงค์น้ำบนดินลายแกรนิต2000ลิตร
ถังน้ำลายแกรนิตขนาด2000ลิตร
แทงค์เก็บน้ำลายหิน

TGMB2000

รายละเอียดสินค้า CLICK

 

แทงค์น้ำบนดินลายแกรนิต3000ลิตร
ถังน้ำลายแกรนิตขนาด3000ลิตร
แทงค์เก็บน้ำลายหิน

TGMB3000

รายละเอียดสินค้า CLICK

+++จัดส่งสินค้าได้ทั่วประเทศ+++

   

PYHOUSEWARE.COM PYHOUSEWARESHOP.COM

ขอใบเสนอราคาิสินค้าที่ได้ email: pyhouseware@hotmail.com
มีข้อสงสัยเกี่ยวกับตัวสินค้าสอบถามได้ทาง
โทรศัพท์ 054-417884, 086-1911766 fax 054-424099

หรือทาง
email:pyhouseware@hotmail.com
เวลาทำงาน 9.00-17.00 น.
หน้าร้าน : วิธีการชำระเงิืน : ติดต่อเรา
+++ลูกค้าสามารถชำระเงินผ่านระบบ Paypalไ้ด้แล้วนะครับ+++
เพียงแจ้งยอดพร้อม emailลูกค้า ใ้ห้กับทางห้าง
ทางห้างจะส่งใบเรียกเก็บไปทาง email