แทงค์น้ำสเตนเลส,ถังเก็บน้ำดื่มน้ำใช้สเตนเลส

แทงค์เก็บน้ำบนดิน
ถังเก็บน้ำบนดินลายแกรนิต ถังเก็บน้ำใต้ดิน
แทงค์น้ำไฟเบอร์กลาส
ถังบำบัดน้ำเสีย
ถังดักไขมัน
แทงค์เก็บน้ำสเตนเลส
ถังเก็บน้ำพลาสติก

 

 

แทงค์น้ำสเตนเลสแท้เนื้อ 18-8 อย่างหนา
แทงค์บรรจุน้ำดื่มน้ำใช้สเตนเลสตราเพชร
ถังเก็บน้ำสแตนเลสตราเพชรDimond

มีอยู่ 3 แบบ
แบบที่ 1 แทงค์สเตนเลสรุ่นก้นนูน

1)TDMCB250แทงค์สเตนเลสความจุ 250 ลิตร

2)TDMCB350แทงค์สเตนเลสความจุ 350 ลิตร

3)TDMCB500แทงค์สเตนเลสความจุ 500 ลิตร

4)TDMCB550แทงค์สเตนเลสความจุ 550 ลิตร

5)TDMCB650แทงค์สเตนเลสความจุ 650 ลิตร

6)TDMCB750แทงค์สเตนเลสความจุ 750 ลิตร

7)TDMCB900แทงค์สเตนเลสความจุ 900 ลิตร

8)TDMCB1100แทงค์สเตนเลสความจุ 1100 ลิตร

9)TDMCB1250แทงค์สเตนเลสความจุ 1250 ลิตร

10)TDMCB1250แทงค์สเตนเลสความจุ 1600 ลิตร

11)TDMCB2000แทงค์สเตนเลสความจุ 2000 ลิตร

12)TDMCB2500แทงค์สเตนเลสความจุ 2500 ลิตร

13)TDMCB3000แทงค์สเตนเลสความจุ 3000 ลิตร

14)TDMCB4000แทงค์สเตนเลสความจุ 4000 ลิตร

15)TDMCB5000แทงค์สเตนเลสความจุ 5000 ลิตร

16)TDMCB6000แทงค์สเตนเลสความจุ 6000 ลิตร

17)TDMCB10000แทงค์สเตนเลสความจุ 10000 ลิตร

แบบที่ 2 แทงค์สเตนเลสรุ่นก้นนูนทรงสูง

1)TDMCB650Hแทงค์สเตนเลสความจุ 650 ลิตร

2)TDMCB1100Hแทงค์สเตนเลสความจุ 1100 ลิตร

3)TDMCB1250Hแทงค์สเตนเลสความจุ 1250 ลิตร

4)TDMCB1600Hแทงค์สเตนเลสความจุ 1600 ลิตร

5)TDMCB2000Hแทงค์สเตนเลสความจุ 2000 ลิตร

แบบที่ 3 แทงค์สเตนเลสรุ่นก้นเรียบ

1)TDMB150แทงค์สเตนเลสความจุ 150 ลิตร

2)TDMB200แทงค์สเตนเลสความจุ 200 ลิตร

3)TDMB300แทงค์สเตนเลสความจุ 300 ลิตร

4)TDMB400แทงค์สเตนเลสความจุ 400 ลิตร

5)TDMB550แทงค์สเตนเลสความจุ 550 ลิตร

6TDMB750)แทงค์สเตนเลสความจุ 750 ลิตร

7)TDMB900แทงค์สเตนเลสความจุ 900 ลิตร

8)TDMB1100แทงค์สเตนเลสความจุ 1100 ลิตร

9)TDMB1600แทงค์สเตนเลสความจุ 1600 ลิตร

10)TDMB2000แทงค์สเตนเลสความจุ 2000 ลิตร

11)TDMB2500แทงค์สเตนเลสความจุ 2500 ลิตร

12)TDMB3000แทงค์สเตนเลสความจุ 3000 ลิตร

13)TDMB4000แทงค์สเตนเลสความจุ 4000 ลิตร

14)TDMB5000แทงค์สเตนเลสความจุ 5000 ลิตร

15)TDMB6000แทงค์สเตนเลสความจุ 6000 ลิตร

แทงค์น้ำสเตนเลสแท้เนื้อ 18-8 ราคาประหยัด
แทงค์บรรจุน้ำสเตนเลสราคาประหยัด คุณภาพดี
ถังเก็บน้ำสแตนเลสตราDMBเพชร

DMB มีอยู่ 2 แบบ
แบบที่ 1 แทงค์น้ำสเตนเลสรุ่นพื้นนูน

1)TAMCB350แทงค์สเตนเลสDMB 350 ลิตร

2)TAMCB500แทงค์สเตนเลสDMB 500 ลิตร

3)TAMCB650แทงค์สเตนเลสDMB 650 ลิตร

4)TAMCB750แทงค์สเตนเลสDMB 750 ลิตร

5)TAMCB850แทงค์สเตนเลสDMB 850 ลิตร

6)TAMCB1100แทงค์สเตนเลสDMB 1100 ลิตร

7)TAMCB1250แทงค์สเตนเลสDMB 1250 ลิตร

8)TAMCB1600แทงค์สเตนเลสDMB 1600 ลิตร

9)TAMCB2000แทงค์สเตนเลสDMB 2000 ลิตร

10)TAMCB2500แทงค์สเตนเลสDMB 2500 ลิตร

11)TAMCB3000แทงค์สเตนเลสDMB 3000 ลิตร

แบบที่ 2แทงค์น้ำสเตนเลสรุ่นพื้นนูนทรงสูง

1)TAMCB650Hแทงค์สเตนเลสDMB 650 ลิตร

2)TAMCB750Hแทงค์สเตนเลสDMB 750 ลิตร

3)TAMCB1100Hแทงค์สเตนเลสDMB 1100 ลิตร

4)TAMCB1250Hแทงค์สเตนเลสDMB 1250 ลิตร

5)TAMCB1800Hแทงค์สเตนเลสDMB 1800 ลิตร

6)TAMCB2000Hแทงค์สเตนเลสDMB 2000 ลิตร

 

 

 

 

   

PYHOUSEWARE.COM PYHOUSEWARESHOP.COM


สอบถามทาง Email: จะสะดวกที่สุด
โทรศัพท์ 054-417884 fax 054-424099

หรือทาง
email:pyhouseware@gmail.com
เวลาทำงาน จันทร์-เสาร์ 9.00-17.00 น.
หน้าร้าน : วิธีการชำระเงิืน : ติดต่อเรา
+++ลูกค้าสามารถชำระเงินผ่านระบบ Paypalไ้ด้แล้วนะครับ+++
เพียงแจ้งยอดพร้อม emailลูกค้า ใ้ห้กับทางห้าง
ทางห้างจะส่งใบเรียกเก็บไปทาง email