+.%1#1'@#7-1%2
พื้นที่ให้บริการ 4H-@#2
 
 
 
 
 
 
 
 

อุปกรณ์จราจร

Picture
Model/ Specification
Price

TF-1-50Aกรวยจราจรขนาด 50 ซม. พร้อมแถบสะท้อนแสง
TF-1-80Aกรวยจราจรขนาด 80 ซม. พร้อมแถบสะท้อนแสง
รถทับไม่แตก

 

TF-2-150 แผงกั้นจราจร ขาว-แดง ขนาด 150 ซม.

TF-2-150R แผงกั้นจราจร มีล้อ ขาวแดง ขนาด 150ซม.

 

TF-3-T170ตู้ไฟจราจรพร้อมไฟหมุน ขนาด 220 โวทต์ ขนาดความสูงไม่ต่ำกว่า 170 ซม.

 

TF-4-GPL18กระจกโค้ง 18 นิ้ว
TF-4-GPL24กระจกโค้ง 24 นิ้ว
TF-4-GPL32กระจกโค้ง 32 นิ้ว
โพลีคารบอนเนต

 

TF-5-001กระบองไฟกระพริบ 3 จังหวะ

 
     
     

 

www.crhouseware.com

คลังครัวเรือนพะเยา 054-417884, FAX.054-424099, 086-1911766
pyhouseware@hotmail.com