เหยือกตวงสเตนเลส,Pitcher Stainless,แก้วตวงสแตนเลส

เหยือกตวงสเตนเลส
แก้วตวงสแตนเลส
ถ้วยตวงบอกระดับสเตนเลส
แก้วตวงกาแฟสแตนเลส

ถ้วยแก้วตวงยาสแตนเลส
แก้วน้ำสเตนเลส
ชุดน้ำชากาแฟมุกขอบทอง

เหยือกตวงสเตนเลสมีสเกลบอก
เหยือกตวงกาแฟสเตนเลส
แก้วตวงสเตนเลสมีหูจับ
กระบอกตวงสแตนเลสมีขีดบอกระดับ
แก้วตวงกาแฟสเตนเลส มี 4 ขนาด

1)รหัส HOP-M054 เหยือกตวงสเตนเลสขนาด 300 cc
แก้วหูสเตนเลส 0.3 ลิตร
รายละเอียดสินค้า CLICK

2)รหัส HOP-M033
เหยือกตวงสเตนเลสขนาด 500 cc
แก้วหูสเตนเลส 0.5 ลิตร
รายละเอียดสินค้า CLICK

3)รหัส HOP-M030
เหยือกตวงสเตนเลสขนาด 1,000 cc
แก้วหูสเตนเลส 1.0 ลิตร
รายละเอียดสินค้า CLICK

4)รหัส HOP-M025
เหยือกตวงสเตนเลสขนาด 2,000 cc
แก้วหูสเตนเลส 2.0 ลิตร
รายละเอียดสินค้า CLICK

แก้วตวงยาสเตนเลส2ออนซ์,แก้วน้ำสแตนเลส
ถ้วยยาสเตนเลสน2ออนซ์

รหัสสินค้า HOP-M001

รายละเอียดสินค้า CLICK