เหยือกตวงสเตนเลส,Pitcher Stainless,แก้วตวงสแตนเลส

เหยือกตวงสเตนเลส
แก้วตวงสแตนเลส
ถ้วยตวงบอกระดับสเตนเลส
แก้วตวงกาแฟสแตนเลส

ถ้วยแก้วตวงยาสแตนเลส
แก้วน้ำสเตนเลส
ชุดน้ำชากาแฟมุกขอบทอง

เหยือกตวงสเตนเลสมีสเกลบอก
เหยือกตวงกาแฟสเตนเลส
แก้วตวงสเตนเลสมีหูจับ
กระบอกตวงสแตนเลสมีขีดบอกระดับ
แก้วตวงกาแฟสเตนเลส มี 4 ขนาด

1)รหัส HOP-M054 เหยือกตวงสเตนเลสขนาด 300 cc
แก้วหูสเตนเลส 0.3 ลิตร
รายละเอียดสินค้า CLICK

2)รหัส HOP-M033
เหยือกตวงสเตนเลสขนาด 500 cc
แก้วหูสเตนเลส 0.5 ลิตร
รายละเอียดสินค้า CLICK

3)รหัส HOP-M030
เหยือกตวงสเตนเลสขนาด 1,000 cc
แก้วหูสเตนเลส 1.0 ลิตร
รายละเอียดสินค้า CLICK

4)รหัส HOP-M025
เหยือกตวงสเตนเลสขนาด 2,000 cc
แก้วหูสเตนเลส 2.0 ลิตร
รายละเอียดสินค้า CLICK

แก้วตวงยาสเตนเลส2ออนซ์,แก้วน้ำสแตนเลส
ถ้วยยาสเตนเลสน2ออนซ์

รหัสสินค้า HOP-M001

รายละเอียดสินค้า CLICK

แก้วตวงสแตนเลส 5 ออนซ์
ถ้วยน้ำสเตนเลส

รหัสสินค้า HOP-M020

รายละเอียดสินค้า CLICK

แก้วตวงสแตนเลส 7 ออนซ์
ถ้วยน้ำสเตนเลส

รหัสสินค้า HOP-M010

รายละเอียดสินค้า CLICK

แก้วตวงสแตนเลส 12 ออนซ์
ถ้วยน้ำสเตนเลส

รหัสสินค้า HOP-M039

รายละเอียดสินค้า CLICK

 

 

+++จัดส่งสินค้าได้ทั่วประเทศ+++

PYHOUSEWARE.COM PYHOUSEWARESHOP.COM

ขอใบเสนอราคาิสินค้าที่ได้ email: pyhouseware@hotmail.com
มีข้อสงสัยเกี่ยวกับตัวสินค้าสอบถามได้ทาง
โทรศัพท์ 054-417884, 086-1911766 fax 054-424099

หรือทาง
email:pyhouseware@hotmail.com
เวลาทำงาน 9.00-17.00 น.
หน้าร้าน : วิธีการชำระเงิืน : ติดต่อเรา
+++ลูกค้าสามารถชำระเงินผ่านระบบ Paypalไ้ด้แล้วนะครับ+++
เพียงแจ้งยอดพร้อม emailลูกค้า ใ้ห้กับทางห้าง
ทางห้างจะส่งใบเรียกเก็บไปทาง email