คูลเลอร์น้ำ,ถังต้มน้ำสเตนเลส

คูลเลอร์น้ำ
คูลเลอร์ต้มน้ำร้อน
ถังต้มน้ำร้อน
คูลเลอรน้ำ์สเตนเลส
คูลเลอร์อลูมิเนียม
คูลเลอร์พลาสติก
คูลเลอร์ก๊อกคู่
คูลเลอร์ซีกัล
คูลเลอร์เพชร
คูลเลอร์ม้าลาย
คูลเลอร์จรวด
ถังต้มกาแฟ
คูลเลอร์ต้มน้ำ 2ชั้น
คูลเลอร์ลายไทย

คูลเลอร์น้ำสเตนเลส
คูลเลอร์ใส่น้ำสเตนเลส

รหัสสินค้า BFC009

คูเลอร์น้ำสเตนเลสมี 5 ขนาด

1)รหัส BFC009-22
คูลเลอร์น้ำสเตนเลส ความจุ 8.5ลิตร
ขนาด Di22*H42.8 cm

2)รหัส BFC009-24
คูลเลอร์น้ำสเตนเลส ความจุ 11 ลิตร
ขนาด Di24*H45.7 cm

3)รหัส BFC009-26
คูลเลอร์น้ำสเตนเลส ความจุ 14 ลิตร
ขนาด Di26*H48.3 cm

4)รหัส BFC009-30
คูลเลอร์น้ำสเตนเลส ความจุ 21 ลิตร
ขนาด Di30*H53.7 cm

5)รหัส BFC009-36
คูลเลอร์น้ำสเตนเลส ความจุ 36.5ลิตร
ขนาด Di36*H60.5 cm

รายละเอียดสินค้า CLICK
คูลเลอร์น้ำสเตนเลสใส่ได้ทั้งน้ำร้อนและน้ำเย็น

 

คูลเลอร์ต้มน้ำร้อนสเตนเลส
คูลเลอร์น้ำต้มน้ำเดือด
ถังต้มน้ำไฟฟ้าสแตนเลส
คูลเลอร์ต้มน้ำสเตนเลสดิจิตอล
มี 4 ขนาด

รหัสสินค้า BFC007

1)คูลเลอร์ต้มน้ำร้อนความจุ 8.5 ลิตร
ขนาด Di22*H42.8 cm
รหัสสินค้า BCF007-22

2)คูลเลอร์ต้มน้ำร้อนความจุ 14 ลิตร
ขนาด Di26*H48.3 cm
รหัสสินค้า BCF007-26

3)คูลเลอร์้ต้มน้ำร้อนความจุ 21 ลิตร
ขนาด Di30*H53.7 cm
รหัสสินค้า BCF007-30

4)คูลเลอร์ต้มน้ำร้อนความจุ 36.5 ลิตร
ขนาด Di36*H60.5 cm
รหัสสินค้า BCF007-36

รายละเอียดสินค้า Click

คูลเลอร์ต้มน้ำร้อนสเตนเลสแบบทรงสูงพิเศษ
ถังต้มน้ำร้อนสแตนเลสความจุ 30 ลิตร
คูลเลอร์ต้มกำลัง 3000 วัตต์

รหัสสินค้า BCF007A-30

ขนาดของคูลเลอร์ Di30*H50.6 cm

รายละเอียดสินค้า CLICK

มีผ้าหุ้มฉนวนกันร้อนคูเลอร์ต้มน้ำ
ของม้าลายจำหน่าย

 

คูลเลอร์ต้มน้ำร้อนสเตนเลส 2 ชั้น
คูลเลอร์น้ำ2ชั้นต้มน้ำร้อนสเตนเลส
คูลเลอร์ต้มน้ำร้อนแบบ2ชั้นมี 2 ขนาด

รหัสสินค้า BFC008

1)คูลเลอร์ต้มน้ำสเตนเลสความจุ 11 ลิตร
ขนาด Di26*H48.3 cm
รหัสสินค้า BCF008-26

2)คูลเลอร์ต้มน้ำสเตนเลสความจุ 17.5 ลิตร
ขนาด Di30*H53.7 cm
รหัสสินค้า BCF008-30

รายละเอียดสินค้า Click

คูลเลอร์ต้มน้ำร้อนสเตนเลสแบบต่อเนื่อง
ถังจ่ายน้ำร้อนแบบต่อท่อ
เครื่องจ่ายน้ำร้อนแบบต่อท่อน้ำ

รหัสสินค้า BFDP0013

รายละเอียดสินค้า CLICK

คูลเลอร์น้ำ์ต้มกาแฟสเตนเลส
หม้อต้มกาแฟสเตนเลสความจุ 11 ลิตร

ขนาด Di26*H51 cm
รหัสสินค้า BFC006
รายละเอียดสินค้า Click

 

 

คูลเลอร์น้ำเย็นสเตนเลสบาง
คูลเลอร์น้ำสเตนเลสใส่น้ำดื่ม
คูลเลอร์น้ำสแตนเลสถวายวัด
คูลเลอร์น้ำใช้ในโรงเรียน
คูลเลอร์น้ำในโรงอาหารโรงงาน

มี 10 ขนาด

รหัสสินค้า CLS08-CLS09

1)คูลเลอร์น้ำ์สเตนเลสบางความจุ 7 ลิตร
Di 22 cm มิติ 28*30*42 cm
รหัสสินค้า CLS09-22

2)คูลเลอร์น้ำ์สเตนเลสบางความจุ 11 ลิตร
Di 26 cm มิติ 32*34*48 cm
รหัสสินค้า CLS09-26

3)คูลเลอร์น้ำสเตนเลสบางความจุ 11.2 ลิตร
รหัสสินค้า CLS08-26
รายละเอียดสินค้า Di26*H37 cm

4)คูลเลอร์น้ำ์สเตนเลสบางความจุ 17 ลิตร
Di 30 cm มิติ 36*39*53 cm
รหัสสินค้า CLS09-30

5)คูลเลอร์น้ำ์สเตนเลสบางความจุ 27 ลิตร
รหัสสินค้า CLS08-32
รายละเอียดสินค้า Di32*H52 cm

6)คูลเลอร์น้ำ์สเตนเลสบางความจุ 36.5 ลิตร
Di 36 cm มิติ 45*46*60.5 cm
รหัสสินค้า CLS09-36

7)คูลเลอร์น้ำสเตนเลสบางความจุ 39 ลิตร
รหัสสินค้า CLS08-38
รายละเอียดสินค้า Di38*H56 cm

8)คูลเลอร์น้ำสเตนเลสบางความจุ 53 ลิตร
รหัสสินค้า CLS08-42
รายละเอียดสินค้า Di42*H58 cm

9)คูลเลอร์น้ำ์สเตนเลสบางความจุ 73 ลิตร
Di 45 cm มิติ 47*55*72 cm
รหัสสินค้า CLS09-45

10)คูลเลอร์น้ำสเตนเลสบางความจุ 80 ลิตร
รหัสสินค้า CLS08-50
รายละเอียดสินค้า Di50*H68.5 cm

รายละเิอียดสินค้า CLS08 CLS09 CLICK

สินค้าจัดส่งได้ทั่วประเทศ

ทางห้างยังมีก๊อกอะไหล่จำหน่ายทุกรุ่น

คูลเลอร์น้ำสเตนเลสก็อกคู่ 2 หัวจ่าย
คูลเลอร์น้ำสแตนเลสสนามนักกีฬา
คูลเลอร์น้ำสเตนเลสนักเรียน
มี 4 ขนาด

รหัสสินค้า CLS07 CLICK

1)คูลเลอร์น้ำสเตนเลสก็อกคู่ ความจุ 27 ลิตร
ขนาดDi32*H52 cm
รหัสสินค้า CLS07-32

2)คูลเลอร์น้ำสเตนเลสก็อกคู่ ความจุ 39 ลิตร
ขนาดDi38*H56 cm
รหัสสินค้า CLS07-38

3)คูลเลอรน้ำ์สเตนเลสก็อกคู่ ความจุ 53 ลิตร
ขนาดDi42*H58cm
รหัสสินค้า CLS07-42

4)คูลเลอร์น้ำสเตนเลสก็อกคู่ ความจุ 80 ลิตร
ขนาดDi50*H68.5 cm
รหัสสินค้า CLS07-50

5)คูลเลอร์น้ำ์สเตนเลสก๊อกคู่ความจุ 95 ลิตร
Di 50 cm มิติ 52*60*80 cm
รหัสสินค้า CLS09-50

ทางห้างยังมีอะไหล่ก๊อกสเตนเลสจำหน่าย

คูลเลอร์น้ำดื่มอลูมิเนียม,คูลเลอร์น้ำเย็น
ถังน้ำดื่มอลูมิเนียม,คูลเลอร์น้ำนักเรียน
มี 4 ขนาด

รหัสสินค้า CL05

1)คูเลอร์น้ำอลูมิเนียมขนาด 13.8 ลิตร
ขนาด Di26*H39 cm

รหัสสินค้า CL05-26

2)คูเลอร์น้ำอลูมิเนียมขนาด 17.2 ลิตร
ขนาด Di28*H42 cm

รหัสสินค้า CL05-28

3)คูเลอร์น้ำอลูมิเนียมขนาด 25.7 ลิตร
ขนาด Di32*H44 cm

รหัสสินค้า CL05-32

4)คูเลอร์น้ำอลูมิเนียมขนาด 36.6 ลิตร
ขนาด Di36*H50 cm

รหัสสินค้า CL05-36

รายละเอียดสินค้า CLICK

คูลเลอร์น้ำพลาสติก ความจุ 9 ลิตร
คูลเลอร์จ่ายน้ำพลาสติก
สามารถนำถังน้ำ20ลิตรใส่ด้านบนได้
มี 2 สี แดง กับ น้ำเงิน


รหัสสินค้า cooler-06-001

รายละเอียดสินค้า Click

คูเลอร์น้ำลายไทยพร้อมขาวาง
ถังน้ำลายไทย
ทรงคลาสลิก สวยงาม

รหัสสินค้า TD0036CL

มีอยู่ 4 ขนาด
1) คูลเลอรน้ำ์ลายไทยความจุ 6.2ลิตร
ขนาด DIA20*H33cm
รหัสสินค้า TD0036CL-20

2) คูลเลอร์น้ำลายไทยความจุ 8.4 ลิตร
ขนาด DIA22*H36.3cm
รหัสสินค้า TD0036CL-22

3) คูลเลอร์น้ำลายไทยความจุ 11.4 ลิตร
ขนาด DIA24*H39cm
รหัสสินค้า TD0036CL-24

4) คูลเลอร์น้ำลายไทยความจุ 14 ลิตร
ขนาด DIA26*H40.8cm
รหัสสินค้า TD0036CL-26

รายละเอียดสินค้า CLICK


 

ลูกค้าสามารถกดที่ตัวรหัสสินค้า

จะLINK ไปหน้าwebที่สั่งซื้อได้ หรือ สอบถามได้ครับ

+++จัดส่งสินค้าได้ทั่วประเทศ+++

 

PYHOUSEWARE.COM PYHOUSEWARESHOP.COM
มีข้อสงสัยเกี่ยวกับตัวสินค้าสอบถามได้ทาง
email:pyhouseware@hotmail.com
เวลาทำงาน 9.00-17.00 น.
หน้าร้าน : วิธีการชำระเงิืน : ติดต่อเรา
+++ลูกค้าสามารถชำระเงินผ่านระบบ Paypalไ้ด้แล้วนะครับ+++
เพียงแจ้งยอดพร้อม emailลูกค้า ใ้ห้กับทางห้าง
ทางห้างจะส่งใบเรียกเก็บไปทาง email