เครื่องแก้ว

ชามแก้ว

แก้วน้ำ

โหลแก้ว

สกรีนโลโก้

 
 
 
 
 

ถาดหลุมแก้ว3ช่อง,ชามสลัดแก้ว3ช่อง
จานแก้ว3หลุม

รหัสสินค้า GLA-SB-01

รายละเอียดสินค้า CLICK

 

   
   
   
   
   
   
   
   

+++จัดส่งสินค้าได้ทั่วประเทศ+++

   

PYHOUSEWARE.COM PYHOUSEWARESHOP.COM

ขอใบเสนอราคาิสินค้าที่ได้ email: pyhouseware@hotmail.com
มีข้อสงสัยเกี่ยวกับตัวสินค้าสอบถามได้ทาง
โทรศัพท์ 054-417884, 086-1911766 fax 054-424099

หรือทาง
email:pyhouseware@hotmail.com
เวลาทำงาน 9.00-17.00 น.
หน้าร้าน : วิธีการชำระเงิืน : ติดต่อเรา
+++ลูกค้าสามารถชำระเงินผ่านระบบ Paypalไ้ด้แล้วนะครับ+++
เพียงแจ้งยอดพร้อม emailลูกค้า ใ้ห้กับทางห้าง
ทางห้างจะส่งใบเรียกเก็บไปทาง email