ชุดอาหารเช้าเมลามีน,อาหารว่าง,ชุดเบรคเมลามีน

จานตื้นเมลามีน
จานลึกเมลามีน
ชามเมลามีน
ชามเปลเมลามีน
ถ้วยแบ่งเมลามีน
ชามข้าวเมลามีน
ถ้วยน้ำจิ้มเมลามีน
ชุดอาหารว่างเมลามีน
จานเปลเมลามีน
เปลเหลี่ยมเมลามีน

ถาดเมลามีน
จานออเดิฟ
จานรองแก้วเมลามีน
ฝาิปิดแก้วเมลามีน
โถเครื่องปรุงเมลามีน
แก้วน้ำเมลามีน
แก้วหูเมลามีน

ถ้วยดื่มน้ำเมลามีน2หู
ทัพพีเมลามีน
ช้อนเมลามีน
ตะเกียบเมลามีน
โถข้่าวเมลามีน
ถาดออร์เดิฟเมลามีน
ชุดกาแฟเมลามีน
ชุดอาหารเช้าเมลามีน

เมลามีนซุปเปอร์แวร์
เมลามีนฟลาเวอร์แวร์
เมลามีนยูนิก้า
เมลามีนแวร์

ถาดสุกี้เมลามีน
จานซูชิ
ถาดหลุมเมลามีน
ถาดคอนโดเมลามีีน
ภาชนะเมลามีนทรงญี่ปุ่น
เมลามีนแบบญี่ปุ่น
เ้บนโตะเมลามีน
เมลามีนEKTRA
เมลามีนหนาหนัก

 

 

ชุดอาหารว่างเมลามีน
ชุดเบรคซุปเปอร์แวร์
แก้วกาแฟพร้อมถาดขนม
มี 2 เกรด

เกรด A ซุปเปอร์แวร์
รหัสสินค้าMWST491-10
รายละเีอียดสินค้าClick

เกรด B เมลามีน
รหัสสินค้าMWST491-10-B
รายละเอียดสินค้าClick

ชุดอาหารว่างทรงก้นหอย
เมลามีนเกรดA
มีฟ้า,ครีมขาว,ชมพู

รหัสสินค้า MWTC2199-9

รหัสสินค้า MEW-0002

รายละเอียดสินค้า CLICK

ชุดอาหารว่างทรงสี่เหลี่ยม
เมลามีนเกรดA

รหัสสินค้า MWST6103-7

รายละเอียดสินค้า CLICK

ถาดอาหารว่างเมลามีน
ซุปเปอร์แวร์
จานรองขนมเมลามีน
มีทั้งเมลามีนเกรดA และเมลามีนเกรด B

รหัสสินค้า

รายละเอียดสินค้า CLICK

แก้วชุดอาหารว่างเมลามีน
เฉพาะตัวแก้วเมลามีน
มีทั้งเมลามีนเกรดA และเมลามีนเกรดB

รหัสสินค้า MWSC491-3

รหัสสินค้า MWC7001-3

รายละเอียดสินค้า CLICK

ชุดชากาแฟมุกขอบทอง
ชุดต้อนรับแขกผู้ใหญ่

รหัสสินค้า CMMP60-L

รายละเอียดสินค้า CLICK

ชุดชากาแฟทรงสูงมุกขอบทอง
ประกอบด้วยฝาปิดและจานรอง
มีสองลาย มุกขอบทอง มุกน้ำเทา
ชุดชาต้อนรับแขกผู้ใหญ่ VIP

รหัสสินค้า CMMP70

รายละเอียดสินค้า CLICK

   
   
   

+++จัดส่งสินค้าได้ทั่วประเทศ+++

   

PYHOUSEWARE.COM PYHOUSEWARESHOP.COM

ขอใบเสนอราคาิสินค้าที่ได้ email: pyhouseware@hotmail.com
มีข้อสงสัยเกี่ยวกับตัวสินค้าสอบถามได้ทาง
โทรศัพท์ 054-417884, 086-1911766 fax 054-424099

หรือทาง
email:pyhouseware@hotmail.com
เวลาทำงาน 9.00-17.00 น.
หน้าร้าน : วิธีการชำระเงิืน : ติดต่อเรา
+++ลูกค้าสามารถชำระเงินผ่านระบบ Paypalไ้ด้แล้วนะครับ+++
เพียงแจ้งยอดพร้อม emailลูกค้า ใ้ห้กับทางห้าง
ทางห้างจะส่งใบเรียกเก็บไปทาง email