เมลามีนหนักหนาเอกตรา,EKTRA

เมลามีนเอกตรา จานเอกตรา
ถ้วยเอกตรา
ชามเอกตรา
ถาดเอกตรา
ชุดกาแฟเอกตรา

จานตื้นเมลามีน
จานลึกเมลามีน
ชามเมลามีน
ชามเปลเมลามีน
ถ้วยแบ่งเมลามีน
ชามข้าวเมลามีน
ถ้วยน้ำจิ้มเมลามีน
ชุดอาหารว่างเมลามีน
จานเปลเมลามีน
เปลเหลี่ยมเมลามีน

ถาดเมลามีน
จานออเดิฟ
จานรองแก้วเมลามีน
ฝาิปิดแก้วเมลามีน
โถเครื่องปรุงเมลามีน
แก้วน้ำเมลามีน
แก้วหูเมลามีน

ถ้วยดื่มน้ำเมลามีน2หู
ทัพพีเมลามีน
ช้อนเมลามีน
ตะเกียบเมลามีน
โถข้่าวเมลามีน
ถาดออร์เดิฟเมลามีน
ชุดกาแฟเมลามีน
ชุดอาหารเช้าเมลามีน

เมลามีนซุปเปอร์แวร์
เมลามีนฟลาเวอร์แวร์
เมลามีนยูนิก้า
เมลามีนแวร์

ถาดสุกี้เมลามีน
จานซูชิ
ถาดหลุมเมลามีน
ถาดคอนโดเมลามีีน
ภาชนะเมลามีนทรงญี่ปุ่น
เมลามีนแบบญี่ปุ่น
เ้บนโตะเมลามีน
เมลามีนEKTRA
เมลามีนหนาหนัก

จานกลม,จานเหลี่ยม,จานเปล
จานทาปาส,จานสี่เหลี่ยม,จานลึก

หน้ารายละเอียดสินค้า CLICK

ถ้วยซุป,ชามกลม,ชามTSUNAMI
ชามแกง,ชามสี่เหลี่ยม,ถ้วยเล็ก
ชามLEIGO,ถ้วยน้ำจิ้ม,ถ้วยน้ำจิ้มสี่เหลี่ยม
ช้อนซุป,ชามเอกเขนก,ชามสลัด
จานลึกปาสต้า

หน้ารายละเอียดสินค้า CLICK

ถาดสี่เหลี่ยม,ถาดลึก,ถาดLEIGO
ถาดเสริฟสี่เหลี่ยมใหญ่พิเศษ
จานสี่เหลี่ยมผืนผ้า

หน้ารายละเอียดสินค้า CLICK

ชุดกาแฟ,ถ้วยกาแฟมีหูจับ
ชุดกาแฟEspresso
ชุดกาแฟCappuchino

หน้ารายละเอียดสินค้า CLICK

+++จัดส่งสินค้าได้ทั่วประเทศ+++

   

PYHOUSEWARE.COM PYHOUSEWARESHOP.COM

ขอใบเสนอราคาิสินค้าที่ได้ email: pyhouseware@hotmail.com
มีข้อสงสัยเกี่ยวกับตัวสินค้าสอบถามได้ทาง
โทรศัพท์ 054-417884, 086-1911766 fax 054-424099

หรือทาง
email:pyhouseware@hotmail.com
เวลาทำงาน 9.00-17.00 น.
หน้าร้าน : วิธีการชำระเงิืน : ติดต่อเรา
+++ลูกค้าสามารถชำระเงินผ่านระบบ Paypalไ้ด้แล้วนะครับ+++
เพียงแจ้งยอดพร้อม emailลูกค้า ใ้ห้กับทางห้าง
ทางห้างจะส่งใบเรียกเก็บไปทาง email