จานข้าวเมลามีน,จานตื้น

จานตื้นเมลามีน
จานลึกเมลามีน
ชามเมลามีน
ชามเปลเมลามีน
ถ้วยแบ่งเมลามีน
ชามข้าวเมลามีน
ถ้วยน้ำจิ้มเมลามีน
ชุดอาหารว่างเมลามีน
จานเปลเมลามีน
เปลเหลี่ยมเมลามีน

ถาดเมลามีน
จานออเดิฟ
จานรองแก้วเมลามีน
ฝาิปิดแก้วเมลามีน
โถเครื่องปรุงเมลามีน
แก้วน้ำเมลามีน
แก้วหูเมลามีน

ถ้วยดื่มน้ำเมลามีน2หู
ทัพพีเมลามีน
ช้อนเมลามีน
ตะเกียบเมลามีน
โถข้่าวเมลามีน
ถาดออร์เดิฟเมลามีน
ชุดกาแฟเมลามีน
ชุดอาหารเช้าเมลามีน

เมลามีนซุปเปอร์แวร์
เมลามีนฟลาเวอร์แวร์
เมลามีนยูนิก้า
เมลามีนแวร์

ถาดสุกี้เมลามีน
จานซูชิ
ถาดหลุมเมลามีน
ถาดคอนโดเมลามีีน
ภาชนะเมลามีนทรงญี่ปุ่น
เมลามีนแบบญี่ปุ่น
เ้บนโตะเมลามีน
เมลามีนEKTRA
เมลามีนหนาหนัก
เมลามีนสีน้ำตาล

จานเมลามีนตื้น 6.5 นิ้ว
จานข้าว 6.5 นิ้ว

รหัสสินค้า MWP801-6.5

รายละเอียดสินค้า CLICK

จานเมลามีนตื้น 7 นิ้ว

รหัสสินค้า MWP808-7

รายละเอียดสินค้า CLICK

จานเมลาีมีนตื้น 8 นิ้ว

รหัสสินค้า MW22B

รายละเอียดสินค้า CLICK

จานเมลามีีนตื้น 9 นิ้ว

รหัสสินค้า MWP803-9

รายละเอียดสินค้า CLICK

จานเมลามีนตื้น 10 นิ้ว

รหัสสินค้า MWP805-10

รายละเอียดสินค้า CLICK

จานเมลามีนตื้น 13 นิ้ว
ออเดิฟกว้าง 13 นิ้ว

รหัสสินค้า MWP806-13

รายละเอียดสินค้า CLICK

จานเมลามีนตื้นไม่มีขอบ 6.5 นิ้ว
จานข้าวทรงใบบัว 6.5 นิ้ว
จานตักบุฟเฟต์

รหัสสินค้า MW19E

รายละเอียดสินค้า CLICK

จานเมลามีนตื้นไม่มีขอบ 7.5 นิ้ว
จานข้าวทรงใบบัว 7.5 นิ้ว
จานตักบุุ๊ฟเฟต์

รหัสสินค้า MW41E

รายละเอียดสินค้า CLICK

จานเมลามีนตื้นไม่มีขอบ 8.5 นิ้ว
จานข้าวทรงใบบัว 8.5 นิ้ว
จานตักบุุ๊ฟเฟต์

รหัสสินค้า MW41D

รายละเอียดสินค้า CLICK

จานเมลามีนตื้นไม่มีขอบ 9 นิ้ว
จานข้าวทรงใบบัว 9 นิ้ว
จานตักบุุ๊ฟเฟต์

รหัสสินค้า MW41C

รายละเอียดสินค้า CLICK

จานเมลามีนตื้นไม่มีขอบ 10 นิ้ว
จานข้าวทรงใบบัว 10 นิ้ว
จานตักบุุ๊ฟเฟต์

รหัสสินค้า MW41B

รายละเอียดสินค้า CLICK

 

สินค้าได้ทั่วประเทศ

PYHOUSEWARE.COM PYHOUSEWARESHOP.COM