หม้อก๋วยเตี๋ยวปลอดสารตะกั่ว,หม้อก๋วยเตี๋ยวสเตนเลสขึ้นรูป

หม้อก๋วยเตี๋ยวปลอดสารตะกั่ว
หม้อก๋วยเตี๋ยวสเตนเลส
หม้อก๋วยเตี๋ยว1ช่อง
หม้อก๋วยเตี๋ยว2ช่อง
หม้อก๋วยเตี๋ยว2ช่องโค้ง
หม้อก๋วยเตี๋ยว3ช่อง
หม้อก๋วยเตี๋ยวใช้ในบ้าน
หม้อก๋วยเตี๋ยว26ซม.
หม้อก๋วยเตี๋ยว35ซม.36ซม.
หม้อก๋วยเตี๋ยว40ซม.
หม้อก๋วยเตี๋ยว45ซม.
หม้อก๋วยเตี๋ยว50ซม.
หม้อก๋วยเตี๋ยวม้าลาย
หม้อก๋วยเตี๋ยวนกนางนวล
หม้อก๋วยเตี๋ยวSeagull

 

หม้อก๋วยเตี๋ยวปลอดสารตะกั่ว 26 ซม
หม้อก๋วยเตี๋ยวสเตนเลสครอบครัว 2 ช่อง
หม้อก๋วยเตี๋ยวฝาแก้วม้าลาย
หม้อก๋วยเตี๋ยว2ช่องโค้ง
เส้นผ่านศูนย์กลาง 26 ซม.สูง30ซม.
เนื้อสเตนเลสหนา 0.8 มม.

รหัสสินค้า KPON-0001

รายละเอียดสินค้า CLICK

หม้อก๋วยเตี๋ยวปลอดสารตะกั่ว 1 ช่อง
หม้อต้มไก่,ต้มหมู,ต้มเนื้อ
หม้อก๋วยเตี๋ยวสเตนเลส 1 ช่อง

มีอยู่ 4 ขนาด


1)หม้อก๋วยเตี๋ยว1ช่อง 35 ซม.(14 นิ้ว)
สูง 42 ซม.ความจุ 35 ลิตร
รหัสสินค้า KPON14-1
รายละเอียดสินค้า CLICK

2)หม้อก๋วยเตี๋ยว1ช่อง 40 ซม.(16 นิ้ว)
สูง 49 ซม.ความจุ 50 ลิตร
รหัสสินค้า KPON16-1
รายละเอียดสินค้า CLICK

3)หม้อก๋วยเตี๋ยว1ช่อง 45 ซม.(18 นิ้ว)
สูง 55 ซม.ความจุ 73 ลิตร
รหัสสินค้า KPON18-1
รายละเอียดสินค้า CLICK

4)หม้อก๋วยเตี๋ยว1ช่อง 50 ซม.(20 นิ้ว)
สูง 57 ซม.ความจุ 95 ลิตร
รหัสสินค้า KPON20-1
รายละเอียดสินค้า CLICK

 


หม้อก๋วยเตี๋ยวปลอดสารตะกั่ว 2 ช่อง
หม้อก๋วยเตี๋ยวแยกน้ำ
หม้อก๋วยเตี๋ยวสเตนเลส 2 ช่อง

มีอยู่ 4 ขนาด

1)หม้อก๋วยเตี๋ยว2ช่อง 35 ซม.(14 นิ้ว) สูง 42 ซม.ความจุ 35 ลิตร
รหัสสินค้า KPON14-2
รายละเอียดสินค้า CLICK

2)หม้อก๋วยเตี๋ยว2ช่อง 40 ซม.(16 นิ้ว)
สูง 49 ซม.ความจุ 50 ลิตร
รหัสสินค้า KPON16-2
รายละเอียดสินค้า CLICK

3)หม้อก๋วยเตี๋ยว2ช่อง 45 ซม.(18 นิ้ว)
สูง 55 ซม.ความจุ 73 ลิตร
รหัสสินค้า KPON18-2
รายละเอียดสินค้า CLICK

4)หม้อก๋วยเตี๋ยว2ช่อง 50 ซม.(20 นิ้ว)
สูง 57 ซม.ความจุ 95 ลิตร
รหัสสินค้า KPON20-2
รายละเอียดสินค้า CLICK

 

หม้อก๋วยเตี๋ยวปลอดสารตะกั่ว 2 ช่องโค้ง
หม้อก๋วยเตี๋ยวแยกน้ำ,ลวกเส้น
หม้อก๋วยเตี๋ยวสเตนเลส 2 ช่องโค้ง

มีอยู่ 3 ขนาด

1)หม้อก๋วยเตี๋ยว2ช่องโค้ง 40 ซม.
(16 นิ้ว) สูง 49 ซม.ความจุ 50 ลิตร
รหัสสินค้า KPON16-2S
รายละเอีัยดสินค้า CLICK

2)หม้อก๋วยเตี๋ยว2ช่องโค้ง 45 ซม.
(18 นิ้ว) สูง 55 ซม.ความจุ 73 ลิตร
รหัสสินค้า KPON18-2S
รายละเอียดสินค้า CLICK

3)หม้อก๋วยเตี๋ยว2ช่องโค้ง 50 ซม.
(20 นิ้ว) สูง 57 ซม.ความจุ 95 ลิตร
รหัสสินค้า KPON20-2S
รายละเอียดสินค้า CLICK


หม้อก๋วยเตี๋ยวปลอดสารตะกั่ว 3 ช่อง
หม้อก๋วยเตี๋ยว2ช่องน้ำ1ช่องลวก
หม้อก๋วยเตี๋ยวสเตนเลส 3 ช่อง

มีอยู่ 4 ขนาด

1)หม้อก๋วยเตี๋ยว3ช่อง 35 ซม.(14 นิ้ว) สูง 42 ซม.ความจุ 35 ลิตร
รหัสสินค้า KPON14-3
รายละเีอียดสินค้า CLICK

2)หม้อก๋วยเตี๋ยว3ช่อง 40 ซม.(16 นิ้ว)
สูง 49 ซม.ความจุ 50 ลิตร
รหัสสินค้า KPON16-3
รายละเีอียดสินค้า CLICK

3)หม้อก๋วยเตี๋ยว3ช่อง 45 ซม.(18 นิ้ว)
สูง 55 ซม.ความจุ 73 ลิตร
รหัสสินค้า KPON18-3
รายละเีอียดสินค้า CLICK

4)หม้อก๋วยเตี๋ยว3ช่อง 50 ซม.(20 นิ้ว)
สูง 57 ซม.ความจุ 95 ลิตร
รหัสสินค้า KPON20-2S
รายละเีอียดสินค้า CLICK

***บริการจัดส่งทั่วประเทศ***